Gıda Mühendisliği Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile kurulmuştur. 2010 yılında lisans düzeyinde öğretime başlamış ve 2014 yılından itibaren mezun vermeye başlamıştır. Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri 5 derslik, 2 öğrenci uygulama ve 4 araştırma laboratuvarında, 13 öğretim üyesi ve 7 öğretim elemanı olmak üzere toplam 20 akademik personel ile yürütülmektedir. 

Lise öğreniminin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavdan başarılı olan öğrenciler bölümümüzü tercih edebilmektedir. Ayrıca ilgili meslek yüksek okullarını bitirmiş öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve diğer üniversitelerin Gıda Mühendisliği programlarından yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. 

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.