Mühendislik Termodinamiği

Isı ve Kütle Transferi

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri-1

Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri-2

Soğuk Tekniği

Derslerinin mezuniyet sınavı 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.