Bitirme tezi danışman seçimi için excel dosyası doldurularak, çıktısı alınıp, imzalanarak 24.02.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğr. Gör. Dr. Merve Tuğçe TUNÇ ODABAŞ’a teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

ad-soyad-bitirme-tezi