Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Nedir?

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır.

Gıda Mühendisinin Temel Görevleri;

·        Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek; 

·        Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek; 

·        Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak; 

·        Atıklardan yeni gıdalar üretmek; 

·        Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece, gıda çeşitliliğini arttırmaktır. 

Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler;

Mezunlar, mezun olduklarında doğrudan gıda mühendisi unvanını almaktadır. Gıda mühendisliği esas itibariyle ne sadece bir üretici mühendislik dalıdır ne de denetçi bir mühendislik dalıdır. Gıdanın üretimiyle "tarladan çatala" (farm to fork) kadar ilgilenebilme, düzeltme, araştırma geliştirme ve toksikolojik risk analizi konularında yetki sahibidir. Bu süreç dahilinde, mühendis, hammadde kabulü analiz sonuçlarıyla yorumlama, hammaddenin üretime dahili, üretim sırasında ve sonrasındaki çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması buna rağmen vuku bulan sorunları çözmek, depolama koşulu ve süresi belirlenmesi, pazarlama, satış ve kalite düzeyi temini, araştırma ve geliştirme (Ar-ge), ürün geliştirme (Ür-ge) gibi bölümlerde yönlendirici, teknik bir yönetici görevi üstlenir. Diğer bir deyişle Gıda mühendisliği; kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veterinerliğin gıda sanayisi alanındaki uygulamalarını karşılayan bir mühendisliktir. Bunların yanısıra, aldığı mühendislik ve ekonomi eğitimiyle, minimum maliyetle maksimum kar koşullarının optimizasyonunu sağlayabilir.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bağlarbaşı Mahallesi 29100
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: gida@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 74 25 Faks: 0 456 233 74 27