Bölümümüz

KURULUŞ

Gıda Mühendisliği Bölümümüz Gümüşhane Üniversitesi’nin 20.10.2008 tarih ve 2 sayılı Senato kararı ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 22.10.2008 tarihli onayı ile kurulmuş olup,öğretim elemanı kadrolarını ve gerekli donanımlarını tamamlayarak  2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde birinci ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimi olmak üzere iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Şu anda 1. ve 2.sınıf öğrencilerimizin bulunduğu bölümüzde örgün öğretim yanı sıra 2.öğretim  de mevcuttur. Dersliklerimiz ve bölüm laboratuvarlarımızın yanısıra, üniversitemiz bünyesinde kurulumu devam eden merkezi laboratuvar imkanlarımızla öğrencilerimizin teorik yanında uygulamaya dayalı eğitimlerinin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

        

KABUL KOŞULLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü, lise eğitiminin ardından ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav, ilgili meslek yüksek okullarını bitirmiş öğrencilerden DGS sınavı ve diğer üniversitelerin gıda mühendisliği programlarından yatay geçiş ile öğrenci kabul etmektedir.

  

     MEZUNİYET KOŞULLARI        

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de bitirme çalışmasının yapılması mezuniyet için şarttır.


Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bağlarbaşı Mahallesi 29100
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: gida@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 74 25 Faks: 0 456 233 74 27